SADRZAJ
 
 
  
Diskusije
  
Vijesti
   
Dokumenti
   
Filmovi
  
Spiskovi
  
Slike
   
Drugi o KF
   
O nama
   
Linkovi
   
Kontakt
   
Glavna
 

Pretrazi Krajinaforce:


 
 ZLOCINI HRVATSKE
 


 
  Prijavite zlocine
  
Cinjenice
 
 Oluja
   Bljesak
   Medacki Dzep
 
 Miljevacki Plato
 
 Jasenovac
 
 Kako je unistena Krajina
 
 Zlocini Hrv. vojske i policije
 
 Zlocini u "Oluji", svjedoci

    KORISNO
 

   Domace ustanove
 
 International Organizations
   
Humanitarno-pravna pomoc
   
Kako do penzije u Hrvatskoj
    Promocije knjiga
   
Konvertor cirilice u latinicu
 
  Rijecnici

 
  Serbian - English
 
  English - Serbian
  


   KAKO DO PENZIJE U HRVATSKOJ
 

Kako ostvariti pravo na vasu tesko stecenu, ponekad i vise desetljeca posteno sticanu penziju u Hrvatskoj i izboriti se za istu?
Ne odustajte, ta penzija je vasa i na nju imate puno pravo!


KAKO DO
PENZIJE
U HRVATSKOJ?

BEOGRAD, avgust 2003.

 

Izdavač:

SRPSKI DEMOKRATSKI FORUM

SERBIAN DEMOCRATIC FORUM

Kneza Miloša 19/1

Tel: 011/32-31-969

011/32-36-821

E mail: sdforum@www.yu

Web site: www.sdf.org.yu

Pripremio: Uglješa Gušavac, dipl. iur

pravni savjetnik SDF Beograd

Za izdavača: Mr Dušan Ećimović

O NAMA

Srpski demokratski forum je osnovala u Lipiku 1991. godine grupa srpskih intelektualaca i osoba sa društvenim ugledom kao udruženje za mirovnu inicijativu. Cilj Foruma bio je pokrenuti dijalog između srpske nacionalne zajednice i svih relevantnih državnih, političkih i društvenih faktora o riješavanju položaja Srba u R Hrvatskoj u promijenjenim okolnostima do kojih je došlo nakon izbora 1990. godine. Na taj način pokušalo se spriječiti izbijanje oružanih sukoba.

Kasniji događaji i njihove posljedice određivali su ciljeve i aktivnosti Srpskog demokratskog foruma. U periodu do 1995. godine SDF je pod vrlo teškim okolnostima radio na zaštiti ljudskih i manjinskih prava i pokušavao uspostaviti interetničku komunikaciju u R Hrvatskoj. Od 1995. godine, pored zaštite ljudskih prava i prava manjina, SDF se intenzivno počinje baviti problemima izbjeglica i prognanika, njihovog povratka i reintegracije.

Misija

Srpski demokratski forum je nevladina, nestranačka, nepolitička i neprofitna organizacija koja, u saradnji sa domaćim i međunarodnim organizacijama i institucijama, štiti ljudska prava, prava nacionalnih manjina, razvija i unaprijeđuje međuetničku toleranciju i razumijevanje i radi na obnovi međusobnog povjerenja i uvažavanja.

Ciljevi

Srpski demokratski forum je udruženje građana osnovano kao nestranačko, nepolitičko i neprofitno udruženje čiji su ciljevi pružanje pomoći i davanje saveta građanima izbjeglim iz R Hrvatske radi zaštite njihovih ljudskih, građanskih i nacionalnih prava vezanih za njihov povratak u

Hrvatsku i otklanjanje posljedica rata i obnovu opustošenih krajeva u koje trebaju da se vrate.

Djelatnost

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje građana Srpski demokratski forum naročito:

1. Preduzima pravne radnje radi zaštite ljudskih, građanskih i nacionalnih prava građana iz Hrvatske (raseljenih, izbjeglih i prognanih lica) i daje stručne savjete, u skladu sa zakonom. 2. Pruža pomoć pri povratku raseljenih, izbjeglih i prognanih lica (povezivanje rodbine i prijatelja, evidentiranje zahtjeva za povratak, pritisak na vladine i međunarodne institucije da se omogući bilo pojedinačan bilo grupni povratak). 3. Prikuplja humanitarnu pomoć (materijalna i finansijska sredstva) od građana, organizacija i udruženja i drugih pravnih subjekata i raspoređuje je ugroženim građanima, organizacijama i udruženjima. 4. Bavi se istraživanjem kulturnih i drugih vrijednosti Srba iz Hrvatske. 5. Radi na riješavanju konflikata i pregovaračkih modela prijedloga za pregovaračka rješenja, posreduje u pregovorima. 6. Radi na izgradnji povjerenja i međuetničke tolerancije - borba protiv govora mržnje i ratne propagande, etničkih i vjerskih stereotipa i predrasuda, promovisanje diskursa povjerenja i uzajamnog priznavanja i uvažavanja, te stvaranje atmosfere međuetničke tolerancije. 7. Radi na obnovi i rekonstrukciji - ravnopravan tretman Srba pri obnovi i rekonstrukciji, posredovanje u osiguravanju sredstava za obnovu i rekonstrukciju. 8. Radi sam ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, savjetovanja, seminare, tribine vezane za probleme izbjeglih i raseljenih lica iz Hrvatske. 9. Sarađuje sa stručnim udruženjima i drugim

organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave problemima izbjeglih, prognanih i raseljenih lica.

U Republici Hrvatskoj je na snazi Zakon o mirovinskom osiguranju (NN br. 102 od 29.07.1998.godine) koji reguliše između ostalog i pitanja starosne, prijevremene, invalidske i porodične penzije.

1. Starosna penzija/mirovina

Pravo na starosnu penziju ima osiguranik kada navrši 65 godina života (muškarac), odnosno kada navrši 60 godina života (žena) i najmanje 15 godina penzionog staža.

*** 65 - 15 (muškarci) *** 60 - 15 (žene)

Član 178.

Iznimno od odredbe člana 30. navedenog Zakona, pravo na starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši:

Muškarci: 1. u 1999. god. 60.5 godina života i 19.5 godina penzionog staža 2. u 2000. god. 61 godina života i 19 godina penzionog staža 3. u 2001. god. 61.5 godina života i 18.5 godina penzionog staža 4. u 2002. god. 62 godina života i 18 godina penzionog. staža 5. u 2003. god. 62.5 godina života i 17.5 godina penzionog staža 6. u 2004. god. 63 godina života i 17 godina penzionog staža

7. u 2005. god. 63.5 godina života i 16.5 godina penzionog staža 8. u 2006. god. 64 godina života i 16 godina penzionog staža 9. u 2007. god. 64.5 godina života i 15.5 godina penzionog staža

Žene: 1. u 1999. god. 55.5 godina života i 19.5 godina penzionog staža 2. u 2000. god. 56 godina života i 19 godina penzionog staža 3. u 2001. god. 56.5 godina života i 18.5 godina penzionog staža 4. u 2002. god. 57 godina života i 18 godina penzionog staža 5. u 2003. god. 57.5 godina života i 17.5 godina penzionog staža 6. u 2004. god. 58 godina života i 17 godina penzionog staža 7. u 2005. god. 58.5 godina života i 16.5 godina penzionog staža 8. u 2006. god. 59 godina života i 16 godina penzionog staža 9. u 2007. god. 59.5 godina života i 15.5 godina penzionog staža

Član 179.

Iznimno od odredbe člana 30. Zakona, pravo na starosnu penziju stiče osiguranik kada navrši 40 godina penzionog staža (muškarci), odnosno 35 godina penzionog staža (žene) i kada navrši:

 1. 1. u 1999. god. 55.5 godina života (M), odnosno 50.5 godina života (Ž) 2. u 2000. god. 56 godineža života (M), odnosno 51 godina života (Ž) 3. u 2001. god. 56.5 godina života (M), odnosno 51.5 godina života (Ž) 4. u 2002. god. 57 godina života (M), odnosno 52 godina života (Ž) 5. u 2003. god. 57.5 godina života (M),
   
 2. odnosno 52.5 godina života (Ž) 6. u 2004. god. 58 godina života (M), odnosno 53 godina života (Ž) 7. u 2005. god. 58.5 godina života (M), odnosno 53.5 godina života (Ž) 8. u 2006. god. 59 godina života (M), odnosno 54 godina života (Ž) 9. u 2007. god. 59.5 godina života (M), odnosno 54.5 godina života (Ž)

 

2. Prijevremena starosna penzija/mirovina

Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža (muškarac), odnosno kada navrši 55 godina života i 30 godina mirovinskog staža (žena) ili kad navrši.

1. u 1999. god. 55.5 godina života (M), odnosno 50.5 godina života (Ž) 2. u 2000. god. 56 godina života (M), odnosno 51 godina života (Ž) 3. u 2001. god. 56.5 godina života (M), odnosno 51.5 godina života (Ž) 4. u 2002. god. 57 godina života (M), odnosno 52 godina života (Ž) 5. u 2003. god. 57.5 g. života (M), odnosno 52.5 godina života (Ž) 6. u 2004. god. 58 godina života (M), odnosno 53 godina života (Ž) 7. u 2005. god. 58.5 godina života (M), odnosno 53.5 godina života (Ž) 8. u 2006. god. 59 godina. života (M), odnosno 54 godina života (Ž) 9. u 2007. god. 59.5 godina života (M), odnosno 54.5 godina života (Ž)

3. Invalidska penzija/mirovina

Pravo na invalidsku penziju ima osiguranik ako je invalidnost nastala zbog bolesti ili ozlijede izvan rada prije navršenih 65 godina života (muškarci), odnosno 60 godina života (žena) i ako mu navršeni penzioni staž pokriva najmanje 1/3 radnog vijeka.

4. Porodična penzija/ mirovina

Članovi porodice umrlog osiguranika imaju pravo na porodičnu penziju:

1. ako je osiguranik navršio najmanje 5 godina staža ili najmanje 10 godina mirovinskog staža ili 2. ako je osiguranik ispunjavao uslove dužine mirovinskog staža za sticanje prava na invalidsku penziju ili 3. ako je osiguranik bio korisnik starosne, prijevremene ili invalidske penzije ili 4. ako je osiguranik bio korisnik prava na profesionalnu rehabilitaciju (član 60.)

Član 62.(Izmjenjen i dopunjen čl.40.)

Članom 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju koji je hrvatski Sabor donio 29. 12. 2002. objavljenom u Narodnim novinama 10. 12. 2002. godine izmjenjeni su uslovi za dobijane porodične penzije/obiteljske mirovine.

# Pravo na obiteljsku mirovinu/penziju ima:

1) udovica čiji je bračni drug umro do 31.12. 1998., a do dana njegove smrti navršila je 40 godina života, može steći pravo na obiteljsku mirovinu/penziju kada navrši:

- u 2002. godini 47 godina života, - u 2003. godini 47 godina i 6 mjeseci života, - u 2004. godini 48 godina života, - u 2005. godini 48 godina i 6 mjeseci života, - u 2006. godini 49 godina života, - u 2007. godini 49 godina i 6 mjeseci života, - u 2008. godini 50 godina života

2) Udovica koja je koristila pravo na obiteljsku mirovinu/penziju do 31. 12. 1998. godine, a koja je tijekom korištenja prava na tu mirovinu/ penziju navršila 40 godina života, može ponovo steći pravo na obiteljsku mirovinu/penziju pod uvjetima iz stavka 1. ovog člana.

3) Iznimno od odredbe člana 62. stavka 2.Zakona o mirovinskom osiguranju (''Narodne novine'' br.,102/98., 127/00., 59/01. i 109/01.), udovica može steći pravo na obiteljsku mirovinu/penziju:

-ako je smrt bračnog druga nastupila u 1999. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 40 godina i 6 mjeseci života - kada navrši 45 godina i 6 mjeseci života,

-ako je smrt bračnog druga nastupila u 2000. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 41 godinu života - kada navrši 46 godina života,

-ako je smrt bračnog druga nastupila u 2001. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 41 godinu i 6 mjeseci života - kada navrši 46 godina i 6 mjeseci života,

-ako je smrt bračnog druga nastupila u 2002. godini i ako je udovica u času njegove smrti navršila 42 godine života - kada navrši 47 godina života,

-ako smrt bračnog druga nastupi u 2003. godini i ako udovica u času njegove smrti navrši 42 godine i 6 mjeseci života - kada navrši 47 godina i 6 mjeseci života.

4) Kad je nakon smrti bračnog druga ostalo jedno ili više djece koja imaju pravo na obiteljsku mirovinu/penziju po ocu, a udovica obavlja roditeljske dužnosti prema toj deci. Udovica kod koje tokom trajanja na toj osnovi nastupi opšta nesposobnost za rad zadržava pravo na obiteljsku mirovinu/penziju dok postoji takva nesposobnost.

Svi koji su stekli uslove za mirovinu po bilo kom osnovu podnose zahtjev za priznanje penzije/mirovine:

PODNOŠENJE ZAHTJEVA U RH

za starosnu penziju/ mirovinu

za invalidsku penziju/ mirovinu

za obiteljsku penziju/ mirovinu

Za starosnu penziju/ mirovinu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u daljem tekstu HZMO).

Nadležna je područna služba HZMO-a na području na kojem je osoba koja podnosi zahtjev bila posljednji put osigurana, a ako je od posljednjeg osiguranja proteklo više od 12 mjeseci, nadležna je područna služba na području koje je prebivalište osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inostranstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Zahtjev za priznanje prava na starosnu i prijevremenu starosnu mirovinu, može se podnijeti najranije dva mjeseca prije prestanka osiguranja.

Popunjenom zahtjevu za starosnu mirovinu (obrazac se može nabaviti u 'Narodnim novinama') potrebno je priložiti:

- radnu knjižicu

- sporazum o prestanku ugovora o radu

Ako je osiguranik radio u inostranstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu i uz već navedeno priložiti:

- dokaze o zaposlenju u inostranstvu

(osiguraničke karte ili slično)

- dokaz o državljanstvu

- rodni list

- vjenčani list

Za invalidsku penziju/ mirovinu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi HZMO-a.

Nadležna je područna služba HZMO-a na području na kojem je osoba koja podnosi zahtjev osigurana; ako je podnositelj zahtjeva izvan radnog odnosa, a od posljednjeg osiguranja je proteklo više od 12 mjeseci, nadležna je područna služba na području koje je prebivalište osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište podnositelja zahtjeva u inostranstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Pri podnošenju zahtjeva, potrebno je priložiti:

- obrazac 1-IN (Izvještaj s nalazom i mišljenjem

liječnika)

- obrazac 2-IN (Opći podaci o osiguraniku s

opisom poslova koje obavlja) popunjava ga

poslodavac ako je osiguranik u radnom odnosu

- radnu knjižicu ako je osiguranik izvan radnog

odnosa

Ako je osiguranik bio zaposlen u inostranstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu, te uz već navedeno priložiti:

- dokaze o radu u inostranstvu (osiguraničke

karte i slično)

- dokaz o državljanstvu 

Za porodičnu penziju/ obiteljsku mirovinu

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva nadležnoj područnoj službi HZMO-a.

Ako se zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi nakon smrti osiguranika, nadležna je područna služba HZMO-a na području koje je osoba od koje se izvodi pravo na mirovinu bila posljednji put osigurana, a ako je od posljednjeg osiguranja proteklo više od 12 mjeseci, nadležna je područna služba na području koje je prebivalište osobe koja podnosi zahtjev. Ako je prebivalište osobe od koje se izvodi pravo na mirovinu bilo u inostranstvu, nadležna je područna služba na čijem je području bilo posljednje osiguranje.

Kad se zahtjev za obiteljsku mirovinu podnosi nakon smrti korisnika mirovine, nadležna je područna služba HZMO-a na čijem je području bilo prebivalište korisnika mirovine.

Popunjenom zahtjevu za obiteljsku mirovinu (obrazac se može nabaviti u 'Narodnim novinama'), potrebno je priložiti:

- smrtni list (Izvod iz MK umrlih RH)

- vjenčani list (izdan nakon smrti korisnika

mirovine)

- rodne listove za sve članove obitelji koji traže

da im se prizna pravo na mirovinu

- školske potvrde za djecu na redovitom

školovanju

- izjavu jesu li članovi obitelji zaposleni, odnosno

koriste li neku drugu mirovinu (prilog br.3)

Ako je osoba od koje se izvodi pravo na mirovinu bila zaposlena u inostranstvu, potrebno je to navesti u zahtjevu, te uz već navedeno priložiti:

- dokaze o radu u inostranstvu (osiguraničke

karte i slično)

- dokaz o državljanstvu

OBNOVA ISPLATE PENZIJE/ MIROVINE

Svi korisnici mirovine koji su mirovinu ostvarili prije rata, a isplata mirovine im je obustavljena jednostranim aktom HZMO iz 1991. godine, a do sada nisu izvršili obnovu isplate mirovine mogu to uraditi na dva načina:

 1. - da po dobivanju hrvatskih dokumenata neposredno podnesu zahtjev za obnovu isplate mirovine kod područne službe kod koje su to pravo već ostvarivali. Tom prilikom je potrebno priložiti sljedeća dokumenta: fotokopiju osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu, fotokopija rješenja ili čeka iz kog je vidljiv osobni broj korisnika mirovine, potvrdu da se protiv podnosioca zhtjeva na vodi krivični postupak, potvrdu o radnom statusu ili eventualnim primanjima na području SCG koju HZMO potražuje službenim putem.
 2. - Za sve korisnike mirovine koji ne mogu otići u RH i zahtjev za obnovu isplate podnijeti neposredno iz razloga što su stari, nepokretani,...,postoji mogućnost podnošenja zahtjeva na način koji se praktično pokazao uspješnim. Taj način je sljedeći: pripremiti fotokopije rješenja o mirovini ili fotokopije odreska za prijem mirovine iz kojih se vidi osobni broj mirovine (ako korisnik ne posjeduje ni jedno ni drugo preporučuje se da putem telefona ispisanih u prilogu pokušaju doći do informacije o osobnom broju umirovljenika-ovo bi ubrzalo postupak), fotokopiju izbjegličke ili prognaničke
 3. legitimacije kojom se dokazuje identitet, potvrdu o životu ovjerenu kod nadležnog opštinskog organa (prilog br.2), sa svim tim dokumentima otići u najbližu ekspozituru Komercijalne banke i otvoriti devizni račun (prilog br. 3) na koji će HZMO isplaćivati mirovinu nakon obnove isplate mirovine. Ukoliko banka ne vrši dostavljanje navedenih dokumenata i obavještenja o otvorenom deviznom računu službenim putem, to korisnik mora sam preporučeno dostaviti područnoj službi HZMO (adrese i telefoni u prilogu br. 1).

 

NAPOMENA: svi koji su ispunili Zakonom predviđene uslove za mirovinu ili penziju a to pravo do sada nisu ostvarili, zahtjev za priznanje tog prava podnose onoj područnoj službi u kojoj im je bio evidentiran posljednji radni staž. Ako je to bilo u R.Srbiji onda zahtjev podnose PIO Republike Srbije, a ako poslije dolaska (izbjegla i prognana lica) u Republiku Srbiju nisu nigdje bili osigurani tada zahtjev podnose područnoj službi HZMO gdje im je bilo posljednje mjesto osiguranja u RH.

Primjer br. 1:

 

Primjer br.2:

 

PRILOG BR. 3

MREŽA PENZIJSKIH / MIROVINSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Središnja služba

HZMO Središnja služba 10000 Zagreb A. Mihanovića 3

tel. centrala: 01/4595-500 01/4577-500

fax: 01/4595-063

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta u drugostepenom (žalbenom) postupku, u postupku revizije i u postupku po međunarodnim ugovorima (inostrtanstvo):

01/4595-158

01/4595-166

01/4595-037

telefon na koji stranke mogu dobiti pravne savjete/inostranstvo: 01/4595-292

01/4595-294

Područne službe

Bjelovar Čakovec Dubrovnik

Gospić Karlovac Koprivnica Osijek Požega Pula Rijeka Sisak Slavonski Brod Split Šibenik Varaždin Vukovar Zadar Zagreb

PODRUČNA SLUŽBA BJELOVAR, za područje Bjelovarsko-bilogorske i Virovitičko-podravske županije.

adresa: HZMO, Područna služba u Bjelovaru, 43000 BJELOVAR, Masarykova 7 tel. centrala: 043/242-222 fax: 043/241-165 tel: 043/244-206

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 043/242-222/kućni 211

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava ČAZMA, 43240 Čazma, K. Tomislava10a tel:043/771-192 fax: 043/771-192
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava DARUVAR, 43500 Daruvar,K.Tomislava19 tel: 043/331-194 fax: 043/331-194

19

 1. 3. adresa: HZMO, Ispostava GAREŠNICA, 43280 Garešnica,V.Nazora2/1 tel. 043/531-355 fax: 043/531-355
 2. 4. adresa:HZMO, Ispostava GRUBIŠNO POLJE, 43290 Grubišno Polje, N.Š.Zrinjskog 18/Itel: 043/486-068 fax: 043/486-068
 3. 5. adresa: HZMO, Ispostava VIROVITICA, 33000 Virovitica, V. Nazora 2/II tel: 033/721-364 033/722-597 fax: 033/722-581

PODRUČNA SLUŽBA U ČAKOVCU, za područje Međimurske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Čakovcu, 40000 ČAKOVEC, I. Mažuranića 3 tel. centrala: 040/311-755 fax: 040/313-815 tel: 040/313-601

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 040/311-755 ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava PRELOG, 40323 Prelog tel: 040/646-011 fax: 040/646-010
 2. 2.

PODRUČNA SLUŽBA U DUBROVNIKU, za područje Dubrovačko-neretvanske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Dubrovniku, 20000 DUBROVNIK, A. Starčevića 49 tel. centrala: 020/432-001 fax: 020/414-092 tel: 020/414-093

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 020/432-001/kućni 309 ili 409

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava KORČULA, 20260 Korčula tel: 020/715-693 fax: 020/711-428

PODRUČNA SLUŽBA U GOSPIĆU, za područje Ličko-senjske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Gospiću, 53000 GOSPIĆ, Ulica dr. F. Tuđmana 6 tel. centrala: 053/562-111 fax: 053/575-584 tel: 053/562-100 053/562-144 telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 053/562-150 053/562/151

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava DONJI LAPAC, 53250 Donji Lapac, Trg Boričevac b.b. tel:053/765-455
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava GRAČAC, (poslove obavlja P.S. Gospić)
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava KORENICA, 53230 Korenica, Josipa Jovića 16 tel: 053/776-777 fax: 053/776-777
 4. 4. adresa: HZMO, Ispostava OTOČAC, 53220 Otočac, Vladimira Nazora 14 tel: 053/771-163 fax: 053/771-163

PODRUČNA SLUŽBA U KARLOVCU, za područje Karlovačke županije

adresa: HZMO, Područna služba u Karlovcu, 47000 KARLOVAC, Kralja Tomislava 8/II tel. centrala: 047/614-888 fax: 047/614-897 telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 047/614-888/kućni 308

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava DUGA RESA, 47250 Duga Resa, Bosiljevićeva 71 tel: 047/844-632 fax: 047/844-632
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava OZALJ, 47280 Ozalj tel: 047/732-278 fax: 047/732-278
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava SLUNJ, 47240 Slunj tel: 047/777-216 fax: 047/777-216
 4. 4. adresa: HZMO, Ispostava VOJNIĆ, 44420 Vojnić tel. 044/883-196 fax: 044/883-196

PODRUČNA SLUŽBA U KOPRIVNICI, za područje Koprivničko-križevačke županije.

adresa: HZMO, Područna služba u Koprivnici, 48000 KOPRIVNICA, Ul. Hrvatske državnosti 3 tel. centrala: 048/622-133 ; fax: 048/621-188

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 048/622-133/kućni 101 ili 201

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava ĐURĐEVAC, 48350 Đurđevac, Trg Sv. Jurja b.b tel: 048/812-252 fax: 048/812-252
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava KRIŽEVCI, 48260 Križevci, Tomislavova 26 tel: 048/711-529 fax: 048/711-529

PODRUČNA SLUŽBA U OSIJEKU, za područje Osječko-baranjske županije.

adresa: HZMO, Područna služba u Osijeku, 31000 OSIJEK, Kralja Zvonimira 1 tel. centrala: 031/220-100 fax: 031/207-515

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 031/220-520

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava BELI MANASTIR, Dr. F. Tuđmana 2/c, 31300 Beli Manastir tel: 031/701-437 ili 031/701-747 fax: 031/701-437 ili 031/701-747
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava DONJI MIHOLJAC, 31540 D. Miholjac, Trg A.Starčevića 11 tel: 031/631-520 fax: 031/631-520
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava ĐAKOVO, 31400 Đakovo, P. Preradovića 15 tel: 031/811-244 fax: 031/811-244
 4. 4. adresa: HZMO, Ispostava NAŠICE, 31500 Našice, Sokolska 2 tel: 031/613-342 fax: 031/613-342
 5. 5. adresa: HZMO, Ispostava ORAHOVICA, 33515 Orahovica, Mažuranićev trg 6 tel: 033/674-081 fax: 033/674-081
 6. 6. adresa: HZMO, Ispostava SLATINA, 33520 Slatina, Šet. Julija Bisigera 3 tel: 033/551-656 fax: 033/551-656
 7. 7. adresa: HZMO, Ispostava VALPOVO, 31550 Valpovo, Braće Radića 7 tel: 031/651-357 fax: 031/650-422

PODRUČNA SLUŽBA U POŽEGI, za područje Požeško-slavonske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Požegi, 34000 POŽEGA, Republike Hrvatske 1c tel. centrala: 034/271-315 fax: 034/273-836

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 034/271-315/kućni 101 ili 201

ISPOSTAVE:

1. adresa: HZMO, Ispostava PAKRAC, 34550 Pakrac, Ul. hrvatskih velikana 12 tel: 043/411-109 fax: 043/411-109

PODRUČNA SLUŽBA U PULI, za područje Istarske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Puli, 52100 PULA, Trg Portarata 3 tel. centrala: 052/212-989 fax: 052/212-239

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 052/212-989/kućni 205 ili 305

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava BUZET, 52420 Buzet, Trg Fontana 3 tel: 052/662-830 fax: 052/662-830
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava LABIN, 52220 Labin, Zelnica 32 tel: 052/855-180 fax: 052/855-180
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava PAZIN, 52000 Pazin, Jurja Dobrile 4 tel: 052/625-029 fax: 052/625-029
 4. 4. adresa: HZMO, Ispostava POREČ, 52440 Poreč, N. Tesle 5 tel: 052/431-491 fax: 052/431-491
 5. 5. adresa: HZMO, Ispostava ROVINJ, 52210 Rovinj, Carrera 21 tel: 052/813-096 fax: 052/813-096
 6. 6. adresa: HZMO, Ispostava UMAG, 52470 Umag, Edoardo Pascali 3 tel: 052/741-587 fax: 052/741-587

PODRUČNA SLUŽBA U RIJECI, za područje Primorsko-goranske županije

adresa: HZ tel. centrala: 051/356-111 fax: 051/211-649

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 051/356-120 051/356-119

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava CRIKVENICA, 51260 Crikvenica, S. Radića 4 tel: 051/781-125
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava ČABAR, 51306 Čabar, I.G.Kovačića 9a tel: 051/821-009
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava DELNICE, 51300 Delnice, A. Starčevića 4 tel: 051/812-323 fax: 051/812-323
 4. 4. adresa: HZMO, Ispostava KRK, 51500 Krk, Vela placa 3 tel: 051/221-407
 5. 5. adresa: HZMO, Ispostava MALI LOŠINJ, 51550 Mali Lošinj, V. Gortana 32 tel: 051/231-668 fax: 051/231-668
 6. 6. adresa: HZMO, Ispostava OGULIN, 47300 Ogulin, I.B.Mažuranić 1 tel: 047/522-553 fax: 047/522-553
 7. 7. adresa: HZMO, Ispostava OPATIJA, 51410 Opatija, V. Nazora tel: 051/271-481 fax: 051/271-481
 8. 8. adresa: HZMO, Ispostava PAG, 53290 Pag, Prasika b.b. tel: 053/611-138 fax: 053/611-138
 9. 9. adresa: HZMO, Ispostava RAB, 51280 Rab, J. Barakovića 2 tel: 051/724-547
 10. 10. adresa: HZMO, Ispostava SENJ, 53270 Senj, Cilnica 8 tel: 053/881-241 fax: 053/881-241
 11. 11. adresa: HZMO, Ispostava VRBOVSKO, 51326 Vrbovsko, I.G.Kovačića b.b. tel: 051/875-019

PODRUČNA SLUŽBA U SISKU, za područje Sisačko-moslavačke županije.

adresa: HZMO, Područna služba u Sisku, 44000 SISAK, Ulica Lipa 4 tel. centrala: 044/547-333 fax: 044/545-125

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 044/547-333/kućni 103 ili 403

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava DVOR, 44440 Dvor, Trg bana J.Jelačića 10 tel: 044/871-389 fax: 044/871-389
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava GLINA, 44400 Glina, Trg hrvatskih branitelja 8 tel: 044/882-173 fax: 044/882-173
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava HRVATSKA KOSTAJNICA, 44430 H. Kostajnica, V. Nazora 9 tel: 044/851-266 fax: 044/851-266
 4. 4. adresa: HZMO, Ispostava NOVSKA, 44330 Novska, Kralja Tomislava b.b tel: 044/600-097 fax: 044/600-097
 5. 5. adresa: HZMO, Ispostava PETRINJA, 44250 Petrinja, V. Nazora 19 c tel: 044/815-286 fax: 044/815-286

PODRUČNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU, za područje Brodsko - posavske županije adresa: HZMO, Područna služba u Slavonskom Brodu, 35000 SLAVONSKI BROD, Naselje "Slavonija I" b.b. tel. centrala: 035/217-100 fax: 035/217-126

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 035/217-110

035/217-111

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava NOVA GRADIŠKA, 35400 N. Gradiška, Slav.graničara 12/1 tel: 035/362-186 fax: 035/361-802
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava OKUČANI, 35430 Okučani tel: 035/371-150

PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU, za područje Splitsko-dalmatinske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Splitu, 21000 SPLIT, Obala kneza Branimira 15, tel. centrala: 021/310-888 fax: 021/398-385 telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 021/310-822

021/310-873

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava HVAR, 21450 Hvar, Bukainka b.b. tel: 021/741-378
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava IMOTSKI, 21260 Imotski, Brune Bušića 37 tel: 021/841-060
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava KAŠTELA, 21216 Kaštela, Obala kralja Tomislava 55 tel: 021/231-003
 4. 4. adresa: HZMO, Ispostava KOMIŽA, 21485 Komiža, Stara riva 31 tel: 21/713-083
 5. 5. adresa: HZMO, Ispostava MAKARSKA, 21300 Makarska, Trg 4.svibnja 533 br.4 tel: 021/611-547
 6. 6. adresa: HZMO, Ispostava METKOVIĆ, 20350 Metković, Stjepana Radića 32 tel: 020/681-796
 7. 7. adresa: HZMO, Ispostava OMIŠ, 21310 Omiš, Priko b.b. tel: 021/861-636
 8. 8. adresa: HZMO, Ispostava PLOČE, 20340 Ploče, Neretljanskih gusara 8 tel: 020/679-218
 9. 9. adresa: HZMO, Ispostava SINJ, 21230 Sinj, Luka bb tel: 021/821-082
 10. 10. adresa: HZMO, Ispostava SUPETAR, 21400 Supetar, Mr.Mladena Vodanovića 26 tel. 021/631-351
 11. 11. adresa: HZMO, Ispostava HVAR, 21450 Hvar, Bukainka b.b. tel: 021/741-378
 12. 12. adresa: HZMO, Ispostava IMOTSKI, 21260 Imotski, Brune Bušića 37 tel: 021/841-060
 13. 13. adresa: HZMO, Ispostava KAŠTELA, 21216 Kaštela, Obala kralja Tomislava 55 tel: 021/231-003
 14. 14. adresa: HZMO, Ispostava KOMIŽA, 21485 Komiža, Stara riva 31 tel: 21/713-083
 15. 15. adresa: HZMO, Ispostava MAKARSKA, 21300 Makarska, Trg 4.svibnja 533 br.4 tel: 021/611-547
 16. 16. adresa: HZMO, Ispostava METKOVIĆ, 20350 Metković, Stjepana Radića 32 tel: 020/681-796
 17. 17. adresa: HZMO, Ispostava OMIŠ, 21310 Omiš, Priko b.b. tel: 021/861-636
 18. 18. adresa: HZMO, Ispostava PLOČE, 20340 Ploče, Neretljanskih gusara 8 tel: 020/679-218
 19. 19. adresa: HZMO, Ispostava SINJ, 21230 Sinj, Luka bb tel: 021/821-082
 20. 20. adresa: HZMO, Ispostava SUPETAR, 21400 Supetar, Mr.Mladena Vodanovića 26 tel. 021/631-351

 

adresa: HZMO, Ispostava TROGIR, 21220 Trogir, Koll Gensherova 41 tel: 021/881-687

PODRUČNA SUŽBA U ŠIBENIKU, za područje Šibensko-kninske županije,adresa: HZMO, Područna služba u Šibeniku, 22000 ŠIBENIK, ul. fra dr. Jerolma Milete 12 tel. centrala: 022/213-377 fax: 022/214-291

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 022/213-377/kućni 122

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava DRNIŠ, 22320 Drniš, Trg kralja Tomislava 4 tel: 022/886-030 fax: 022/886-030
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava KNIN, 23400 Knin, Ul. fra Andrije Resice 2 tel: 023/660-413 fax: 023/660-218

 

PODRUČNA SLUŽBA U VARAŽDINU, za područje Varaždinske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Varaždinu, 42000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20c tel. centrala: 042/398-000 fax: 042/398-199

telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta 042/398-053

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava IVANEC, 42240 Ivanec, V. Nazora 6 tel: 042/781-349 fax: 042/781-349
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava LUDBREG, 42230 Ludbreg, Koprivnička b.b. tel: 042/819-406 fax: 042/819-406
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava NOVI MAROF, 42220 Novi Marof, Varaždinska 15 tel: 042/611-262 fax: 042/611-262

PODRUČNA SLUŽBA U VUKOVARU, za područje Vukovarsko-srijemske županije

adresa: HZMO, Područna služba u Vukovaru, 32010 VUKOVAR, Blage Zadre br. 2 tel. centrala: 032/455-100 fax: 032/422-725 telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta: 032/455-105

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava ILOK, 32236 Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 tel: 032/590-109 fax: 032/590-109
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava ŽUPANJA, 32270 Županja, Al. Matice Hrvatske 34 tel: 032/831-181, 032/831-096 fax: 032/831-181
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava VINKOVCI, 32100 Vinkovci, Trg J. Runjanina bb tel: 032/331-477, 032/331-493 fax: 032/331-493

PODRUČNA SLUŽBA U ZADRU, za područje Zadarske županije.

adresa: HZMO, Područna služba u Zadru, 23103 ZADAR, Šimuna Kožičića Benje 2 tel. centrala: 023/251-316 023/251-317 023/251-318 023/251-319 023/251-320 023/251-321 fax: 023/251-323 telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta i pravne savjete: 023/251-316 023/251-317 023/251-318 023/251-319 023/251-320 023/251-321

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava BENKOVAC, 23420 Benkovac, Put vinarije 7 tel: 023/681-009 fax: 023/681-009
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava BIOGRAD, 23210 Biograd, Tvrtkova bb tel: 023/383-320 fax: 023/383-320
 3. 3. adresa: HZMO, Ispostava OBROVAC, 23450 Obrovac, Jadranska 1 tel: 023/689-008 fax: 023/689-008

PODRUČNA SLUŽBA U ZAGREBU, za područje Zagrebačke županije i grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

adresa: HZMO, Područna služba u Zagrebu, 10000 ZAGREB, Tvrtkova 5 tel. centrala: 01/4595-500 fax: 01/4595-735 telefon na koji stranke mogu dobiti informacije o stanju njihovih predmeta (mirovine, staž i dr.): 01/4595-473 (prezime od A-Ć) 01/4595-474 (prezime od D-I) 01/4595-475 (prezime od J-L) 01/4595-476 (prezime od LJ-P) 01/4595-477 (prezime od R-S) 01/4595-478 (prezime od Š-Ž) telefon na koji stranke mogu dobiti pravne savjete/inostranstvo: 01/4595-649

ISPOSTAVE:

 1. 1. adresa: HZMO, Ispostava DONJA STUBICA, 49240 Donja Stubica, Župana Vratislava 4 tel: 049/286-109 fax: 049/286-109
 2. 2. adresa: HZMO, Ispostava DUGO SELO, 10370 Dugo Selo, J. Zorića 7 tel: 01/2753-372 fax: 01/2753-372

adresa: HZMO, Ispostava IVANIĆ GRAD, 44310 Ivanić Grad, Kralja Tomislava 40 tel: 01/2888-490


 
 


  
AKTUALNO
 


 
 FILMOVI
 

   Pad Krajine
   Jedinica
  
Na Drini grobnica
  
Mucenici - Lora
  
Rat koji se mogao izbjeci
  
Oluja nad Krajinom
  
Vapaj tisine
   Jauk
  
Zlocin - Miljevacki plato
  
Proboj Koridora
  
Istina
  
Republika Srpska Krajina ...

   I jos mnogi
drugi
 
 

 

 


 
 ZASTITA
 

   NOD32 - antivirus
   ZoneAlarm - firewall

 
 Ad-Aware - spyware cistac
   Firefox
- internet browser 

 

 

Copyright Krajinaforce - All Rights Reserved.  Best viewed using 1024x768 or higher resolution. Designed by dj-zombi